Program II Ogólnopolskiego Forum Praw Pacjenta i Praw Lekarza 

Warszawa, 10 października 2020 r.

ZAPRASZAMY 

Godzina

Tytuł

08:30 – 09:00

Rejestracja Uczestników / Poranna Kawa

09:00 – 09:30

Prawa Pacjenta w Polsce – źródła Prawa oraz wyzwania i zmiany jakie czekają kadrę lekarską, kosmetyczną, pielęgniarską i managerską w Polsce – Przegląd Prawny

Agnieszka Pietrzak, Dominika Kołodziejska – Koza – Partnerzy Kancelarii APDK

 • Prawa Pacjenta w Polsce w kontekście nowelizacji ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Najczęstsze problemy prawne związane z roszczeniami Pacjentów. Studium przypadków w oparciu o własne doświadczenia
 • Zmiany dla lekarzy POZ
 • Problematyka braków kadrowych
 • Przepisy, dotyczące tajemnicy lekarskiej

09:30 – 10:30

Prawa Pacjenta – Problematyka różnego rodzaju Pacjentów w oparciu o aktualne przepisy

 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta Dziecka
 • Prawa Pacjenta w zakresie interwencji medycznej
 • Prawa Pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej
 • Prawa Pacjenta Geriatrycznego
 • Prawa Pacjenta osoby ubezwłasnowolnionej
 • Prawa Pacjenta do danych osobowych
 • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Inne prawa Pacjenta
 • Prawo do wyboru Szpitala

10:30 – 11:00

Jak zdobyć dofinansowania na szkolenia personelu z obszaru Praw Pacjenta i Praw Lekarza? Wiedza przewagą przyszłości oraz kluczowym elementem poprawy obsługi Pacjenta

Paweł Rudnicki - Prezes, Innova Business Forum Group Sp. z o. o.

11:00 – 11:30

Bezpieczeństwo Pacjenta - Praktyczny pokaz ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy Pacjentowi w nagłym stanie krytycznym

 

11:30 – 12:00

Przerwa Kawowa / Podział na ścieżki dla poszczególnych grup odbiorców

 

 

 

ŚCIEŻKA I

KADRA LEKARSKA I STOMATOLOGICZNA,  
MEDYCYNA ESTETYCZNA

ŚCIEŻKA II

KADRA PIELĘGNIARSKA I POŁOŻNICZA

ŚCIEŻKA III

KADRA ZARZĄDZAJĄCA, MANAGERSKA I KIEROWNICZA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SZPITALI KLINIK ESTETYCZNYCH I KOSMETOLOGICZNYCH

ŚCIEŻKA IV

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA, PODOLOGIA, TRYCHOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

12:00 – 12:30

Co nas powinno interesować w obszarze Praw Pacjenta? – sekcja lekarza

Paweł Kazmierczyk – Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka 

 • Zgody Pacjenta na znieczulenie – kiedy należy je uzyskać?
 • Terapie niesprawdzone
 • Zgody Pacjenta na badanie krwi
 
Nowe uprawnienia pielęgniarki i położnej w roku 2020

W jaki sposób realizować programy lojalnościowe oraz działania marketingowe aby Pacjent Nas bardziej lubił, nie naruszając jednocześnie przepisów? Sprawdzone praktyki

 

RODO w kosmetologii i medycynie estetycznej. Czego się nauczyliśmy po wielu miesiącach doświadczeń

Jakub Mąkosa – Adwokat, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

12:30 – 13:00

Nowoczesne Narzędzia wspierające codzienną pracę pielęgniarki i położnej

Sebastian Krupa – Nurseum Sp. z o. o.

Skuteczny manager! Klucz do sukcesu obsługi Pacjenta
 • Program promocji zdrowia
 • Wzmacnianie Placówki w Naszym obszarze
 • Diagnozowanie sytuacji w placówce
 • Rozwój nowych usług w gabinecie
 • Metody zdobywania Pacjentów
 • Promocja placówki, a aspekty prawne
 • Zarządzanie ryzykiem

Skuteczny Manager Kliniki Medycyny Estetycznej / Gabinetu Kosmetologicznego

Barbara Persona – Coach i trener 

 • Skuteczna Ochrona danych Pacjenta
 • Wykwalifikowany personel
 • Kreacja wizerunku
 • Identyfikacja wizualna oraz salon jako marka

13:00 -13:30

Prawa Lekarza

 • Prawo odmowy
 • Odstąpienie od leczenia
 • Co robić, gdy Pacjent odmawia leczenia?

Odpowiedzialność za naruszenie Praw Pacjenta.

Jakub Mąkosa – Adwokat, Inspektor Danych Osobowych

 • Uszczerbki na zdrowiu Pacjenta oraz naruszanie Praw Pacjenta
 • Dokumentacja medyczna i poświadczanie nieprawdy w dokumentacji
Dochodzenia roszczeń przez Pacjentów - odpowiedzialność placówki i managera

Na co zwracać uwagę przy tworzeniu zgód Pacjenta na zabieg?

Katarzyna Przyborowska – Kancelaria Lege Artis

13:30 – 14:00

Dokumentacja medyczna i poświadczanie nieprawdy w dokumentacji

Paweł Kazmierczyk – Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka 

Co na temat RODO każda pielęgniarka i położna wiedzieć powinna?

Marta Żelazowska - Kancelaria Sieradzka & Partners

Co nas powinno interesować w obszarze Praw Pacjenta? – sekcja managera 
 • Zgody Pacjenta na znieczulenie – kiedy należy je uzyskać?
 • Terapie niesprawdzone
 • Dopłaty Pacjenta do świadczeń – świadczenia „ponadstandardowe”
 • Zapewnianie bezpłatnych leków
 • Regulacja odwiedzin chorych
 • „Road to the succes” – pr, lekarze i managerowie jako naczynia połączone

Współpraca kosmetologów z lekarzami medycyny estetycznej jako kluczowy czynnik dobra klienta/pacjenta

Dr Joanna Klonowska, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

14:00 - 15:00

Przerwa Kawowa 

15:00 – 15:30

Jakich zasad należy przestrzegać w relacji Pacjent - Lekarz

 „Siostro! Siostro!” – czyli Pacjent trudny. Nowoczesne podejście do Pacjenta receptą na sukces – Mini Medical Workshop

Barbara Persona – Coach i Trener

 

Warto mówić przepraszam, czyli sorry works. Wczesne ujawnianie zdarzeń medycznych skuteczną metodą zmniejszenia roszczeniowości Pacjenta oraz poprawy funkcjonowania placówki

Prof. Jarosław Fedeorowski - Polska Federacja Szpitali

 

Dochodzenia Roszczeń przez Klientów i Pacjentów - jak się zabezpieczać? Jak uniknąć odpowiedzialności? W jaki sposób zabezpieczyć swój gabinet aby nie dochodziło do roszczeń?

 

 

 

15:30 – 16:00

Czy można tak łatow ukarać lekarza za łamanie praw Pacjenta?

16:00 – 16:30

 

Sposoby skutecznej komunikacji z Pacjentem

Bezpieczeństwo Pacjenta, a zdarzenia niepożądane w codziennie praktyce pielęgniarek i położnych

Błędy w obszarze dokumentacji medycznej.  Co zrobić aby nie ściągnąć na siebie kontroli?

Marta Żelazowska - Kancelaria Sieradzka & Partners

Praktyczne aspekty w obszarze zgód Pacjenta/Klienta na zabieg

16:30 - 17:00 

 

Obsługa pacjenta trudnego, jak postępować w sytuacji kryzysowej, (konfliktu z pacjentem). Jak ich unikać/rozwiązywać

 

Nowe uprawnienia po zmianach pielęgniarki i położnej w roku 2019

 • Najczęstsze błędy przy wypisywaniu recept 
 • Prawa Pielęgniarki w zakresie kierowania na badania
 • Prawo odmowy pielęgniarki do wizyt domowych

Prowadzenie list oczekujących – w jakiej kolejności należy wpisywać pilne przypadki?

Jak prowadzić działania marketingowe w internecie oraz social media aby Pacjent do Nas wrócił?

17:00 - 17:30

 

Dochodzenia roszczeń przez Pacjentów – najciekawsze trendy 2018

Jakub Mąkosa – Adwokat, Inspektor Danych Osobowych

Skuteczne metody odpierania zarzutów

Co grozi placówce za łamanie prawa do informowania pacjenta

Marta Żelazowska - Kancelaria Sieradzka & Partners

 

Sposoby skutecznej komunikacji z Klientem

Prof. Henryk Mruk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • relację tworzy pierwsze wrażenie,
 • komunikacja niewerbalna ważniejsza od werbalnej,
 • sposoby argumentowania i perswazji,
 • słowa i ich znaczenie  w opiece nad pacjentem w gabinecie kosmetycznym

17:30 - 18:00


 
Nowe Kwalifikacje pielęgniarki POZ oraz położnej POZ – zmiany w przepisach   

„Jak dołączyć do promocji polskich usług prozdrowotnych w Norwegii, na Ukrainie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Rosji oraz jak pozyskać Pacjenta z tych Państw?

Magdalena Rutkowska – Medical Travel Partner

 

  ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ! -
REJESTRACJA