Program Ogólnopolskiego Forum Praw Pacjenta i Praw Lekarza – Jak Bronić się przed roszczeniami Pacjentów?

Warszawa, 15 października 2017 r.

Program będzie dostępny wkrótce, poniżej harmonogram poprzedniej edycji

Godzina

Tytuł

08:30 – 09:00

Rejestracja Uczestników / Poranna Kawa

09:00 – 09:30

Prawa Pacjenta w Polsce – źródła Prawa oraz wyzwania jakie czekają kadrę lekarską i pielęgniarską w Polsce – Przegląd Prawny

Agnieszka Pietrzak, Dominika Kołodziejska - Koza, Kancelaria Adwokacka APDK

 • Prawa Pacjenta w Polsce w kontekście nowelizacji ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Najczęstsze problemy prawne związane z roszczeniami Pacjentów. Studium przypadków w oparciu o własne doświadczenia

09:30 – 10:00

 

Prawa Pacjenta

Jakub Mąkosa, Adwokat 

 • Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta Dziecka
 • Prawa Pacjenta w zakresie interwencji medycznej
 • Prawa Pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej
 • Prawa Pacjenta Geriatrycznego
 • Prawa Pacjenta osoby ubezwłasnowolnionej

10:00 – 10:30

Wizerunek Lekarza - o profesjonalny wizerunek lepiej dbać, niż go leczyć

Kamil Mirosław Radomski, Ekspert PR, specjalista IT, analityk biznesowy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 roku związany z PReal’s, założyciel firmy, a obecnie prezes zarządu PReal’s Sp. z o. o. 

10:30 – 11:00

Dochodzenia Roszczeń przez Pacjentów

Dr Aneta Sieradzka - Młodzi Menedżerowie Medycyny

 • Roszczenia Pacjentów a zgody na piśmie
 • W jaki sposób i przy jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do roszczeń?
 • Przykłady Działań
 • Roszczenia osób psychicznie chorych i ubezwłasnowolnionych
 • Praktyki z życia wzięte
 

11:00 – 11:30

"Bezpieczeństwo danych pacjenta w nowoczesnej placówce medycznej"

Mateusz Kierepka, Medapp S.A.

11:30 – 12:00

Przerwa Kawowa / Podział na ścieżki dla poszczególnych grup odbiorców

 

 

ŚCIEŻKA I

KADRA LEKARSKA I STOMATOLOGICZNA,  
MEDYCYNA ESTETYCZNA

ŚCIEŻKA II

KADRA PIELĘGNIARSKA I POŁOŻNICZA

ŚCIEŻKA III

KADRA ZARZĄDZAJĄCA, MANAGERSKA I KIEROWNICZA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SZPITALI KLINIK ESTETYCZNYCH I KOSMETOLOGICZNYCH

ŚCIEŻKA IV

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA, PODOLOGIA, TRYCHOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

12:00 – 12:30

Prawa Lekarza oraz Prawa Lekarza Stomatologa. Ochrona Dóbr osobistych lekarza z uwzględnieniem internetu i social media.

Dr Aneta Sieradzka - Młodzi Menedżerowie Medycyny

 

Prawa Pielęgniarki i położnej.

 Jakub Mąkosa, Adwokat

 • Aktualne zmiany w ustawie o działalności leczniczej oraz w zmiany w zakresie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej

O czym należy pamiętać przy profesjonalnej obsłudze Pacjenta?

Georg Jankowski, Prezes IQS Med

Powikłania po zabiegach w salonie, a odpowiedzialność  w przypadku kolejnych zabiegów. Skutki uboczne zabiegów w kosmetologi i Medycynie Estetycznej

Katarzyna Przyborowska, Radca Prawny, Kancelaria Lege Artis

12:30 – 13:00

Przykłady Roszczeń ze strony Pacjentów oraz spory problematyczne w środowisku medycznym - studium przypadków na bazie własnych doświadczeń

Ewa Jańczak - Biegańska - Lek. Stomatolog i Specjalista Prawa Medycznego i orzecznictwa Medycznego, Konsultant, Biegły Sądowy

Jak radzić sobie z Pacjentem agresywnym?

Prof. Henryk Mruk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poprawa Jakości obsługi Pacjenta dzięki nowym mediom i internetowi

Tomasz Dziobiak, CEO Agencji Marketingowej www.edbms.pl

 • Wyzwania stojące przed szpitalem w dobie internetu
 • Jak wykorzystać możliwości kryjące się w danych stron internetowych i social media
 • Korzyści finansowe dla szpitali dzięki wykorzystaniu nowych mediów.

Dialog pomiędzy kosmetologią, a medycyną estetyczną? Niezbędny Trend czy melodia przyszłości?

 Ewa Załuska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13:00 -13:30

W jakich okolicznościach możemy stosować przymus bezpośredni?

Patrycja Prawdzic - Łaszcz - Partner Kancelarii GHMW

 • Przymus bezpośredni wśród osób psychicznie chorych
 • Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego

Odpowiedzialność za naruszenie Praw Pacjenta.

Paweł Kaźmierczyk - Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka

 • Uszczerbki na zdrowiu Pacjenta oraz naruszanie Praw Pacjenta
 • Dokumentacja medyczna i poświadczanie nieprawdy w dokumentacji

Odpowiedzialność kadry zarządzającej za błędy lekarskie.

Katarzyna Przyborowska, Radca Prawny, Kancelaria Lege Artis

 • Aspekty Prawne
 • Kiedy odpowiedzialny jest manager, a kiedy lekarz?

Dialog pomiędzy kosmetologią, a medycyną estetyczną? Niezbędny Trend czy melodia przyszłości?

 Ewa Załuska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13:30 – 14:00

Dokumentacja medyczna i poświadczanie nieprawdy w dokumentacji

Paweł Kaźmierczyk - Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka

 

Przepisy wspierające bezpieczną pracę pielęgniarki i położnej - dobre praktyki

Agnieszka Pietrzak, Dominika Kołodziejska - Koza, Kancelaria Adwokacka APDK

Prawa Pacjenta w Obrębie dostępu do elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Dr Aneta Sieradzka - Młodzi Menedżerowie Medycyny 

Roszczeniowy Pacjent w Gabinecie ? Jak sobie radzić? Jak rozmawiać, jak słuchać?

Ewa Jańczak - Biegańska - Lek. Stomatolog i Specjalista Prawa Medycznego i orzecznictwa Medycznego, Konsultant, Biegły Sądowy

 • Dokumentowanie sterylizacji narzędzi

 

14:00 - 15:00 Przerwa Kawowa

15:00 – 15:30

Komunikacja Interpersonalna pomiędzy lekarzem, a Pacjentem – uczmy się słuchać, starajmy się zapobiegać.

Barbara Persona, Trener i Coach

Gdzie szukać pomocy oraz jak bronić się przed roszczeniami?

 Jakub Mąkosa - Adwokat

Etykieta biznesowa archaizm czy konieczność? Jej wpływ na relacje z pacjentami i kontrahentami czyli jak sprawić żeby pacjenci chcieli do nas wracać a partnerzy z nami współpracować.

Iwona Kowalska, Trener i Coach

Zakłócia, Rany, Zacięcia i Oparzenia – mała rana / wielki problem?

Ewa Jańczak - Biegańska - Lek. Stomatolog i Specjalista Prawa Medycznego i orzecznictwa Medycznego, Konsultant, Biegły Sądowy

15:30 – 16:00

Czy pacjent ma zawsze rację? Sposoby reakcji w sytuacjach kryzysowych czyli jak się przygotować na starcie z mediami?

Iwona Kowalska, Trener i Coach

Paternalistyczne komunikowanie w medycynie. Trend czy przemyślana strategia. Cz I

Katarzyna Głodowska - członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Warszawie

 

Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych w sektorze medycznym

Ewa Jańczak - Biegańska - Lek. Stomatolog i Specjalista Prawa Medycznego i orzecznictwa Medycznego, Konsultant

Dochodzenia Roszczeń przez Klientów i Pacjentów - jak się zabezpieczać? Jak uniknąć odpowiedzialności?

Piotr Najbuk. - Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka

 

16:00 – 16:30

Jak bronić się przed roszczeniami Pacjentów?

Katarzyna Przyborowska, Radca Prawny, Kancelaria Lege Artis

Paternalistyczne komunikowanie w medycynie. Trend czy przemyślana strategia. Cz II

Katarzyna Głodowska członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Warszawie

Szkolenia dla Personelu jako czynnik niezbędny w zakresie ochrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Ewa Jańczak - Biegańska - Lek. Stomatolog i Specjalista Prawa Medycznego i orzecznictwa Medycznego, Konsultant, Biegły Sądowy

Bezpieczeństwo w gabinetach kosmetologicznych, formalne elementy zgody klienta na zabieg Cz II

Grzegorz Maciaszek - MedLegalis, Anna Maciaszek - MedLegalis

16:30 - 17:00 

Obsługa pacjenta trudnego, jak postępować w sytuacji kryzysowej, (konfliktu z pacjentem). Jak ich unikać/rozwiązywać

Iwona Kowalska, Trener i Coach

Nowe uprawnienia po zmianach pielęgniarki i położnej.

 • Najczęstsze błędy przy wypisywaniu recept 
 • Prawa Pielęgniarki w zakresie kierowania na badania

Kontrole, wynikające z błędów lekarskich

Zbigniew Mac - Radca Prawny

Bezpieczeństwo w gabinetach kosmetologicznych, formalne elementy zgody klienta na zabieg Cz II

Grzegorz Maciaszek - MedLegalis, Anna Maciaszek - MedLegalis

17:00 - 17:30

Warto mówić przepraszam, czyli sorry works. Wczesne ujawnianie zdarzeń medycznych skuteczną metodą zmniejszenia roszczeniowości Pacjenta

Prof. Jarosław Fedeorowski - Polska Federacja Szpitali

Jak w skuteczny sposób odpierać zarzuty? Studium przypadków na bazie własnych doświadczeń

Zbigniew Mac - Radca Prawny

 
Jak podmiot leczniczy powinien radzić sobie z kryzysem medialnym?
dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny
 • Kiedy powstaje kryzys medialny?
 • Jak zapobiegać kryzysowi medialnemu?
 • Jakie czynności podjąć po wybuchu kryzysu medialnego?

Klient trudny czy wymagający? Czy można uniknąć konfliktów z klientem? Jak postępować w sytuacji kryzysowej żeby nie stracić swojej marki i stałego klienta.

Iwona Kowalska, Trener i Coach

17:30 - 18:00

 

Prawa Pacjenta, a klauzula sumienia.

Patrycja Prawdzicz - Łaszcz, Partner, Kancelaria Prawna GHMW - Gach, Hulist, Prwdzic Łaszcz Radcowie Prawni

 

 

Jak skutecznie pozyskać Pacjenta z zagranicy?

Magdalena Rutkowska, Medical Travel Partner

 • Rynki potencjałowe dla polskich usług medycznych
 • Kompleksowa oferta medyczna  i jak ją wycenić
 • Procedury obsługi pacjenta zagranicznego
 • Strategia i marketing na rynki zagraniczne

 

 

 

 

 

Pobierz Katalog i Program